Katalog produktů

Potřebujete poradit?

Ať už máte jakýkoliv problém, tak nás neváhejte kontaktovat.

image

Ondřej Lekeš

+420 777 725 098

o.lekes@prospoluzaky.cz

Základní poznatky

Tento set je standardně sestavený pro první ročníky středních škol a také jako opakování pro žáky devátých tříd základních škol.

 • Opakování ze ZŠ
 • Číselné obory a množiny
 • Výroková logika
 • Mocniny a odmocniny
 • Výrazy
 • Základy statistiky

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Rovnice a nerovnice

Tento set je standardně sestavený pro první ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku rovnic a nerovnic.

 • Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy
 • Soustavy lineárních rovnic s více neznámými
 • Kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy
 • Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 • Rovnice a nerovnice s neznámou v odmocněnci
 • Rovnice a nerovnice s parametrem

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Planimetrie

Tento set je standardně sestavený pro druhé ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku planimetrie.

 • Geometrické útvary v rovině
 • Základní planimetrické věty
 • Konstrukční úlohy
 • Zobrazení v rovině

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Funkce

Tento set je standardně sestavený pro druhé ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku funkcí.

 • Funkce a její graf
 • Lineární funkce
 • Kvadratická funkce
 • Lineární lomená funkce
 • Mocninná funkce
 • Exponenciální a logaritmická rovnice, nerovnice a jejich funkce

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Goniometrie

Tento set je standardně sestavený pro druhé ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku goniometrie.

 • Funkce
 • Goniometrické rovnice a nerovnice a jejich funkce
 • Goniometrické vzorce
 • Trigonometrie

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Stereometrie

Tento set je standardně sestavený pro třetí ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku stereometrie.

 • Úvod do stereometrie
 • Polohové vlastnosti
 • Metrické vlastnosti
 • Zobrazení v prostoru
 • Tělesa

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Analytická geometrie

Tento set je standardně sestavený pro třetí ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku analytické geometrie.

 • Souřadnice
 • Vektory
 • Geometrie v rovině
 • Geometrie v prostoru
 • Kuželosečky

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Posloupnosti a řady

Tento set je standardně sestavený pro třetí ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku posloupností a řad.

 • Posloupnosti a jejich vlastnosti
 • Aritmetická a geometrická posloupnost
 • Limity posloupností a nekonečné řady

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Diferenciální a integrální počet

Tento set je standardně sestavený pro čtvrtý ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku diferenciálního a integrálního počtu.

 • Diferenciální počet
 • Integrální počet

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika

Tento set je standardně sestavený pro čtvrtý ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku kombinatoriky,pravděpodobnosti a statistiky.

 • Kombinatorika
 • Pravděpodobnost
 • Statistika

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Komplexní čísla

Tento set je standardně sestavený pro čtvrtý ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku komplexních čísel.

 • Základní vlastnosti komplexních čísel a jejich geometrické znázornění
 • Řešení rovnic v oboru komplexních čísel

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Obecná chemie I.

Tento set je standardně sestavený pro první ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku obecné chemie.

 • Úvod do chemie
 • Atom
 • Periodická soustava prvků
 • Chemická vazba
 • Chemické názvosloví
 • Polarita molekul

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Obecná chemie II.

Tento set je standardně sestavený pro první ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku obecné chemie.

 • Látkové množství a směsi
 • Chemické výpočty
 • Chemické reakce
 • Rychlost chemických reakcí
 • Chemické rovnováhy
 • Acidobazické reakce
 • Termodynamika
 • Elektrochemie

Možno zakoupit jen učebnici či pracovní sešit. Doporučujeme ovšem zakoupit jako set za zvýhodněnou cenu.

Anorganická chemie

Tento set je standardně sestavený pro druhé ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku anorganické chemie.

 • Úvod do anorganické chemie
 • Vodík a jeho sloučeniny
 • Chemie s-prvků
 • Chemie p-prvků
 • Chemie d-prvků
 • Chemie f-prvků
 • Základy analytické chemie
 • Chemický průmysl
anorganicka-chemie.jpg

Základy středoškolské chemie - Připravujeme

Tento set je sestavený tak, aby pokrýval základy celé středoškolské chemie

 • Obecná chemie
 • Anorganická chemie
 • Organická chemie
 • Biochemie
zaklady-ss-chemie.jpg

Organická chemie - Připravujeme

Tento set je standardně sestavený pro druhé ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku organické chemie.

 • Vlastnosti sloučenin uhlíku
 • Uhlovodíky
 • Deriváty uhlovodíků
 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 • Substituované deriváty karboxylových kyselin
 • Funkční deriváty karboxylových kyselin
 • Syntetické makromolekulární látky
 • Léčiva, pesticidy, barviva, detergenty
organicka-chemie.jpg

Biochemie - Připravujeme

Tento set je standardně sestavený pro třetí ročníky středních škol. Student se naučí kompletní látku biochemie.

 • Úvod do biochemie
 • Sacharidy
 • Lipidy
 • Proteiny
 • Nukleové kyseliny
 • Další látky
 • Metabolismus
biochemie.jpg

Sbírka úloh I.

První díl sbírky úloh obsahuje příklady ze všech učebnic Matiky pro spolužáky standardně určených pro první a druhý ročník střední školy.

 • Základní poznatky
 • Rovnice a nerovnice
 • Planimetrie
 • Funkce
 • Goniometrie

Sbírka úloh II.

Druhý díl sbírky úloh obsahuje příklady ze všech učebnic Matiky pro spolužáky standardně určených pro třetí a čtvrtý ročník střední školy.

 • Stereometrie
 • Analytická geometrie
 • Posloupnosti a řady
 • Diferenciální a integrální počet
 • Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika
 • Komplexní čísla
sbirka-uloh-2.jpg

Kompletní katalog si můžete stáhnout zde

Stáhnout katalog v PDF