Základní poznatky (pracovní sešit)

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

Opakování ze ZŠ

 Číselné obory

Množiny a výroky

Mocniny a odmocniny

Úpravy výrazů

Základy statistiky

Jazyková verze
179,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Pracovní sešit je standardně určen pro 1. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Příklady jsou seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly se nachází výsledky a část věnovaná typovým příkladům ze státní maturity. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.