• Balení

Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika (set)

 Základní kombinatorická pravidla

 Variace, permutace a kombinace s a bez opakování

 Operace s kombinačními čísly

 Binomická věta

 Pravděpodobnosti jevů

 Sčítání pravděpodobností

 Nezávislé jevy a pokusy

 Binomické rozdělení a podmíněné pravděpodobnosti

 Statistický soubor, jednotka, znak a četnosti

 Statistické veličiny a korelace

478,00 Kč

399,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Set je standardně určen pro 4. ročník středních škol. Naším cílem je studentům vysvětlit látku lidsky. Složité definice jsme přepsali do srozumitelného jazyka. Příklady jsou v učebnici i v pracovním sešitě seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly je procvičení s výsledky a v pracovním sešitě je navíc část věnovaná typovým příkladům ze státní maturity. Správnost postupu řešení příkladů v učebnici si student může zkontrolovat po načtení QR kódu na našich webových stránkách. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Set splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.