Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika (učebnice)

Učebnice splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

 Základní kombinatorická pravidla

 Variace, permutace a kombinace s a bez opakování

 Operace s kombinačnými čísli

 Pravděpodobnosti jevů, nezávislé jevy a pokusy

 Binomické rozdělení a podmíněné pravděpodobnosti

 Statistický soubor, jednotka, znak, četnost, veličiny a korelace

Jazyková verze
299,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Učebnice je standardně určena pro 4. ročník středních škol. Naším cílem je studentům vysvětlit látku lidsky. Složité definice jsme přepsali do srozumitelného jazyka. Příklady jsou řešeny krok za krokem a seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly se nachází procvičení s výsledky. Správnost postupu těchto příkladů si student může zkontrolovat po načtení QR kódu na našich webových stránkách. Učebnice je prověřena stovkami středních škol a více jak 21 000 studenty.

Učebnice splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.