Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika (pracovní sešit)

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

 Základní kombinatorická pravidla

 Variace, permutace a kombinace s a bez opakování

 Operace s kombinačnými čísli

 Pravděpodobnosti jevů, nezávislé jevy a pokusy

 Binomické rozdělení a podmíněné pravděpodobnosti

 Statistický soubor, jednotka, znak, četnost, veličiny a korelace

Jazyková verze
179,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Pracovní sešit je standardně určen pro 4. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Příklady jsou seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly se nachází výsledky a část věnovaná typovým příkladům ze státní maturity. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.