• Balení

Komplexní čísla (set)

 Základní vlastnosti komplexních čísel a operace s nimi

 Goniometrický tvar komplexních čísel

 Moivreova věta

 Binomická rovnice

 Kvadratická rovnice s reálnými koeficienty

 Rovnice s komplexními koeficienty

478,00 Kč

399,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Set je standardně určen pro 4. ročník středních škol. Naším cílem je studentům vysvětlit látku lidsky. Složité definice jsme přepsali do srozumitelného jazyka. Příklady jsou seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly je procvičení s výsledky a v pracovním sešitě je navíc část věnovaná typovým příkladům ze státní maturity. Správnost postupu řešení příkladů v učebnici si student může zkontrolovat po načtení QR kódu na našich webových stránkách. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Set splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.