Komplexní čísla (pracovní sešit)

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

 Základní vlastnosti komplexních čísel a operace s nimi

 Goniometrický tvar komplexních čísel

 Moivreova věta

 Binomická rovnice

 Kvadratická rovnice s reálnými koeficienty

 Rovnice s komplexními koeficienty

Jazyková verze
179,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Pracovní sešit je standardně určen pro 4. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Příklady jsou seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly se nachází výsledky a část věnovaná typovým příkladům ze státní maturity. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.