Diferenciální a integrální počet (pracovní sešit)

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

 Limita funkce

 Derivace funkce

 Průběh funkce

 Určitý a neurčitý integrál

 Obsah plochy pod grafem

 Objem rotačních těles

Jazyková verze
179,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Pracovní sešit je standardně určen pro 4. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Příklady jsou seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly se nachází výsledky a část věnovaná typovým příkladům ze státní maturity. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.