Anorganická chemie (pracovní sešit)

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

 Úvod

 s-prvky

 p-prvky

 d-prvky

 f-prvky

 Analytická chemie

 Chemický průmysl

Jazyková verze
189,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Pracovní sešit je standardně určen pro 2. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Na konci některých podkapitol jsou připraveny laboratorní protokoly k pokusům, které jsou popsané v učebnici. Cvičení jsou seřazena vzestupně dle obtížnosti. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.