Obecná chemie II. (pracovní sešit)

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

 Látkové množství

 Směsi

 Chemické výpočty

 Chemické reakce

 Chemické rovnováhy

 Acidobazické reakce

 Termodynamika

 Elektrochemie

Jazyková verze
189,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Pracovní sešit je standardně určen pro 1. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Na konci některých podkapitol jsou připraveny laboratorní protokoly k pokusům, které jsou popsané v učebnici. Cvičení jsou seřazena vzestupně dle obtížnosti. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.