Obecná chemie I. (pracovní sešit)

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

 Úvod do chemie

 Atom

 Periodická soustava prvků

 Chemická vazba

 Chemické názvosloví

 Polarita molekul

Jazyková verze
189,00 Kč s DPH
Počet
Skladem

Pracovní sešit je standardně určen pro 1. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Na konci některých podkapitol jsou připraveny laboratorní protokoly k pokusům, které jsou popsané v učebnici. Cvičení jsou seřazena vzestupně dle obtížnosti. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí.

Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.